Tips

På denna sida hittar du lite tips och info om det mesta.
Här kan du via länkarna läsa om hur du kan jaga in din unghund/ träna inför viltspår och hur det går till på utställning.

 

Injagning
Viltspår
Trimning/pälsvård
Drevprovsregler
Utställning

Det här ska du få med dig vid köp av valp
Enligt Svenska Kennelklubbens grundregler,
som alla uppfödare är skyldiga att följa, ska
en hund levereras med:
• Ett skriftligt köpeavtal (SKKs eget avtal utan
ändringar/tillägg), eventuellt ett fodervärds-
avtal om du är fodervärd.
• Registreringsbevis i SKK, där även hundens
id-märkning ska framgå.
• Valp- eller veterinärbesiktningsintyg som
inte är äldre än sju dagar.
• Blankett för anmälan om ägarskap i SKKs
och Jordbruksverkets register.
Därutöver lämnar de flesta uppfödarna med hundmat goda råd lista m.m.

Mer information hittar du på www.skk.se/sv/kopahund/

Här nedan kan du se olika former av bett på hund, hur många tänder en hund ska ha och vad de kallas för.
FIG-1 Korrekt bett FIG-2 Överbett FIG-3 Underbett FIG-4 Tångbett

Hunden har totalt 42 tänder och de består av


Överkäken 3 Incisiver - 1 Canintand - 4 Premolarer - 2 Molarer * 2
Underkäken 3 Incisiver - 1 Canintand - 4 Premolarer - 3 Molarer *2
Vilket innebär att hunden ska ha 12 Incisiver - 4 Canin - 16 Premolarer - 10 Molarer

 

Transportera hundar
Hunden i bil
Om du transporterar enstaka hundar i personutrymmet i din bil ska du se till att de transporteras på ett säkert sätt. Du kan också transportera hunden i kombiutrymmet på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten. Hunden ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten. Du måste se till att hunden är säkrad vid inbromsning till exempel genom att använda transportbur eller säkerhetsbälte som är anpassat för hundar.
Ditt fordon ska vara lämpligt för att transportera hunden. Om du transporterar hunden i en bur eller liknande ska denna vara utformad och placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.
Detta gäller:
Hunden får inte förvaras permanent i ett fordon och högst 3 timmar enligt huvudregeln.
Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C.
Under transporten ska hunden rastas och få vatten minst var sjätte timme. Den ska få foder med högst 24 timmars intervall.
En tik som löper ska transporteras åtskild från hanhundar.
En dräktig tik får inte transporteras de två närmaste veckorna före beräknad valpning. Tiken får inte transporteras tidigare än 1 vecka efter valpningen. Det finns undantag från dessa två regler för sällskapshundar som transporteras i personbil och kortare sträcka än 50 kilometer.
En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera den.
Undantag
Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.
Mer finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se

Välkommen till Väntans 
Inge Hansen Pettersson
+46 (0)739 373774
Skaraborg

KONTAKT: Se under valpar

 

Uppdaterat: 5/2 -2023*


VÄNTANS KENNEL INNEHAR
SKK's Bruksuppfödarpris:
1997 - 2003 - 2007 - 2013 - 2019
SKK's Bruksavelspris:
1997 - 2003 - 2007

Svenska Bassetklubbens 
JaktAvelsPris & JaktUppfödarePris i GULD