Inledning

Epilepsi eller krampanfall ses hos hundar i alla raser men finns som ärftligt problem i vissa raser.

Orsak

Epilepsi orsakas av någon form av rubbning i hjärnans funktion som gör att det ibland plötsligt blir fel i signalsystemet så att nervimpulser skickas ut helt slumpartat. Är det få och små impulser blir effekten kanske bara att hunden svajar till lite grann medan kraftiga urladdningar i hjärnan utlöser kramper och medvetslöshet.

Primär epilepsi

Det finns primära och sekundära former av epilepsi. Återkommande kramper är typiska för båda. Ärftliga och medfödda faktorer ligger bakom den vanligaste formen, primär epilepsi.
Alla symtomen som beskrivs ovan är typiska för primär epilepsi.
De första anfallen kommer i höjd med könsmognaden men de kan, mer sällan, debutera redan vid sex månaders ålder och även senare i livet, när hunden är ett par år gammal. Anfallen pågår oftast mellan en halv och ett par minuter. Epilepsi förekommer oftare i vissa raser än i andra.

Förvärvad epilepsi

Sekundär epilepsi är en förvärvad sjukdom som orsakas av någon bakomliggande rubbning. Det kan vara hjärt-, lever- eller njursjukdom, skallskada, syrebrist i hjärnan, för lågt blodsocker, inflammation eller tumör i hjärnan.

Om du har en hund med epilepsi behöver du inte vara orolig att den skall få anfall när den springer utom synhåll eller när den badar och simmar. Under hög aktivitet är hundens hjärna så upptagen att den knappast drabbas av kramper.

Förenklat kan man säga att de epileptiska signalerna inte når igenom alla övriga aktiviteter i den alerta hjärnan. Nästan alla anfall inträffar när hunden ligger och kopplar av, ofta just när den vaknar eller när den håller på att somna.

Avel

Svenska Kennelklubbens grundregler säger att avelsdjur skall vara friska. En hund som har epilepsi måste alltså uteslutas ur avel.
En parning som lämnat valp(ar) med epilepsi bör inte upprepas och man bör även vara försiktig när man avlar på hundar, som är nära släkt med en epileptiker. Hur försiktig man är med avel på släktingarna beror på rasens storlek och avelsbas. Om det finns hälsoprogram eller annan överenskommelse inom rasklubben avseende epilepsi, ja då följer uppfödarna självklart den.
Som valpköpare har du rätt att få reda på om valpen kommer från en familj med ökad risk för epilepsi.